Karta informacyjne - zestawienie szczegółowe

LP numer kartytemat dokumenturodzaj dokumentunazwa dokumentuzakres przedmiotowy dokumentuznak sprawydata dokumentuuzupełnienie
12018/B04/202InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw, obejmująca budowę pawilonu stacji paliw, czterostanowiskowej wiaty nad odmierzaczami paliw, podziemnych zbiorników paliwowych - 2x 60m3, dwóch samoobsługowych stanowisk mycia aut- wiaty z modułem myjącym, śmietnika, stanowiska kompresor/odkurzacz, podziemnego zbiornika LPG- 10m3, dwóch znaków cenowych, miejsc postojowych, instalacji do dystrybucji ropy naftowej i produktów naftowych oraz instalacji do podziemnego magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych, LPG, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej oraz układu drogowego z wjazdami zlokalizowana w Krakowie, przy ul.Feliksa Wrobela i Tadeusza Śliwiaka", na działkach nr ew. 97/1, 96/5, 97/2, 97/3, 375/2, wjazdy i przyłącza działki nr 375/3, 376/19, 376/20, 160/1, 160/2, 376/24, 376/25, 376/23, 376/5, 92, 93/7 obręb 107 jednostka ewidencyjna PodgórzeWS-04.6220.1.2017.KS2018-12-07Zobacz kartęDrukuj kartę
22018/B04/53InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw, obejmująca budowę pawilonu stacji paliw, czterostanowiskowej wiaty nad odmierzaczami paliw, podziemnych zbiorników paliwowych - 2x 60m3, dwóch samoobsługowych stanowisk mycia aut- wiaty z modułem myjącym, śmietnika, stanowiska kompresor/odkurzacz, podziemnego zbiornika LPG- 10m3, dwóch znaków cenowych, miejsc postojowych, instalacji do dystrybucji ropy naftowej i produktów naftowych oraz instalacji do podziemnego magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych, LPG, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej oraz układu drogowego z wjazdami zlokalizowana w Krakowie, przy ul.Feliksa Wrobela i Tadeusza Śliwiaka", na działkach nr ew. 97/1, 96/5, 97/2, 97/3, 375/2, wjazdy i przyłącza działki nr 375/3, 376/19, 376/20, 160/1, 160/2, 376/24, 376/25, 376/23, 376/5, 92, 93/7 obręb 107 jednostka ewidencyjna PodgórzeWS-04.6220.1.2017.KS2018-12-07Zobacz kartęDrukuj kartę
32018/B04/208InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z garażem podziemnym, usługami na parterze budynku II- go etapu, wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr 361/2, 361/3, 361/4, 361/5 obr. 44 Krowodrza z wjazdem z działki drogowej nr 768 przy ul. WybickiegoWS-04.6220.51.2017.KS2018-11-14Zobacz kartęDrukuj kartę
42018/B04/207InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z garażem podziemnym, usługami na parterze budynku II- go etapu, wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr 361/2, 361/3, 361/4, 361/5 obr. 44 Krowodrza z wjazdem z działki drogowej nr 768 przy ul. WybickiegoWS-04.6220.51.2017.KS2018-11-14Zobacz kartęDrukuj kartę
52018/B04/233InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej AGH wraz z układem komunikacyjnym i infrastrukturą zewnętrzną na działkach nr 333/5, 333/6, 333/7, 276/15, 276/22, 276/23, 272/8, 272/30, 272/31, 124/4, 123/4, 123/5, 122/9, 122/3, 122/4, 122/7, 121/1, 140/3, 140/4, 140/5, 140/8, 140/11, obręb 5 Krowodrza w rejonie ul. Buszka, ul. Tokarskiego, ul. Armii Krajowej w KrakowieWS-04.6220.54.2018.JJ2018-10-10Zobacz kartęDrukuj kartę
62018/B/495Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Jodłowa 12, działka: 344 obr. 17 Krowodrza WS-05.6131.1.425.2018.KT2018-10-09Zobacz kartęDrukuj kartę
72018/B/497Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 3 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Plastusia , działka: 59 obr. 37 Nowa Huta WS-05.6131.2.148.2018.DS12018-10-09Zobacz kartęDrukuj kartę
82018/B04/229InneWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa magistrali wodociągowej DN 500 mm, polegająca na rozbiórce istniejącej trasy i budowie nowej w ciągu ulicy Broniewskiego na działkach nr 185/17, 318/1,318/2, 245 obr. 8 Nowa HutaWS-04.6220.34.2016.KS2018-10-09Zobacz kartęDrukuj kartę
92018/B04/210InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: polegającego na budowie obiektu magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym oraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanego przy ul. Ujastek w Krakowie na działce o nr ewid. 4/18 oraz części działki o nr ewid. 4/17 obręb 20 Nowa HutaWS-04.6220.97.2017.JJ2018-10-08Zobacz kartęDrukuj kartę
102018/B/496Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Brązownicza / Odlewnicza, działka: 194/24 obr. 5 Krowodrza WS-05.6131.2.81.2018.AG12018-10-08Zobacz kartęDrukuj kartę
112018/B04/197InneWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja urządzeń wraz z konstrukcjami wsporczymi stacji bazowej KKR_KRAKÓW_URZĄD/28191WS-04.6220.85.2018.RJ2018-10-03Zobacz kartęDrukuj kartę
122018/B04/198InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa centrum handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, naziemnych miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą" w ramach inwestycji p.n. Budowa obiektu handlowo - usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingami naziemnymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wiatami, dojazdami, budowlami i urządzeniami technicznymi, zlokalizowanymi w Krakowie, przy ul. Kobierzyńskiej na działkach: 335, 226/8, 226/10, 226/11, 224/9, 224/10 obr. nr 9 - PodgórzeWS-04.6220.91.2018.JJ2018-10-03Zobacz kartęDrukuj kartę
132018/B/487Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Kąpielowa 10, działka: 305 obr. 67 Podgórze WS-05.6131.1.576.2018.AŻ2018-10-02Zobacz kartęDrukuj kartę
142018/B04/195InneWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play o oznaczeniu KRA5025D przewidzianej do zlokalizowania na budynku przy ulicy Grodzkiej 26 w Krakowie. WS-04.6220.109.2018.RJ2018-10-02Zobacz kartęDrukuj kartę
152018/B/484Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Dauna 66a, działka: 810/2 obr. 49 Podgórze WS-05.6131.1.427.2018.AŻ2018-10-02Zobacz kartęDrukuj kartę
162018/B/486Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Zdunów 18F, działka: 364/58 obr. 43 Podgórze WS-05.6131.1.441.2018.AŻ2018-10-02Zobacz kartęDrukuj kartę
172018/B/491Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Prandoty , działka: 178 obr. 7 Śródmieście WS-05.6131.1.478.2018.SC2018-10-02Zobacz kartęDrukuj kartę
182018/B/485Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Gołaśka 14, działka: 506/53 obr. 48 Podgórze WS-05.6131.1.426.2018.AŻ2018-10-02Zobacz kartęDrukuj kartę
192018/A/503Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Kąpielowa 10, działka: 305 obr. 67 Podgórze WS-05.6131.1.576.2018.AŻ2018-10-02Zobacz kartęDrukuj kartę
202018/B/489Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Aleja 29 Listopada 39B, działka: 141/5 obr. 7 Śródmieście WS-05.6131.1.477.2018.AU2018-10-01Zobacz kartęDrukuj kartę
212018/B/488Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Aleja Gen. Bora-Komorowskiego 4, działka: 13/14 obr. 4 Śródmieście WS-05.6131.1.476.2018.AU2018-10-01Zobacz kartęDrukuj kartę
222018/B/482Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Podedworze 2 , działka: 518/19 obr. 61 Podgórze 2) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Podedworze 8, działka: 518/23 obr. 61 Podgórze 3) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Łużycka 63 , działka: 518/30 obr. 61 Podgórze WS-05.6131.1.368.2018.AŻ12018-10-01Zobacz kartęDrukuj kartę
232018/B04/196InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Punkt skup złomu i metali kolorowych" na działkach nr 14/3, 14/2 obr. 88 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie przy ul. Torowej.WS-04.6220.52.2018.LP2018-10-01Zobacz kartęDrukuj kartę
242018/B/492Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Ujastek 12, działka: 172/1 obr. 44 Nowa Huta WS-05.6131.1.457.2018.SC2018-10-01Zobacz kartęDrukuj kartę
252018/B/483Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Beskidzka 35, działka: 506/21 obr. 48 Podgórze 2) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Beskidzka 26, działka: 506/44 obr. 48 Podgórze 3) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Gołaśka 6, działka: 506/55 obr. 48 Podgórze 4) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Sanocka 7, działka: 506/91 obr. 48 Podgórze 5) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Sanocka 9, działka: 506/33 obr. 48 Podgórze 6) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Sas-Zubrzyckiego 4 - ul. Modra 10E, działka: 506/82 obr. 48 Podgórze 7) Drzewa: 0 szt.,Krzewy: 28.0 m2, ul. Gołaśka 7 - ul. Witosa , działka: 506/82 obr. 48 Podgórze WS-05.6131.1.428.2018.AŻ2018-10-01Zobacz kartęDrukuj kartę
262018/B/480Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Stawowa 61, działka: 1306/4 obr. 33 Krowodrza , działka: 1307/2 obr. 33 Krowodrza , działka: 1308/2 obr. 33 Krowodrza WS-05.6131.1.390.2018.SM12018-09-27Zobacz kartęDrukuj kartę
272018/B/481Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 5 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Ułanów 46, 48, 50, 50A, działka: 748/5 obr. 4 Śródmieście WS-05.6131.2.146.2018.AG12018-09-27Zobacz kartęDrukuj kartę
282018/B04/194InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku magazynowego z częścią biurową, instalacjami wewnętrznymi (zewnętrzne i wewnętrzne fragmenty), infrastrukturą techniczną, drogową (plac manewrowy, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne), retencją rurową, stacją transformatorową, punktami redukcyjnymi, zbiornikami lpg oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr 38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30, 38/22, 38/23, 38/24 obr. 42 Nowa Huta w Krakowie. Budowa 1 zjazdu z dz. nr 38/23 (ul. Jeżynowa) na dz. nr 38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30".WS-04.6220.108.2017.JJ2018-09-27Zobacz kartęDrukuj kartę
292018/B/479Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Narvik 10, działka: 344/45 obr. 68 Podgórze WS-05.6131.1.550.2018.AŻ2018-09-26Zobacz kartęDrukuj kartę
302018/A/506Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 14 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Bochenka , działka: 576/29 obr. 61 Podgórze , działka: 576/26 obr. 61 Podgórze WS-05.6131.2.173.2018.DS2018-09-25Zobacz kartęDrukuj kartę
312016/B04/110InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Skup złomu stalowegoWS-04.6220.1.2015.KS2018-09-21Zobacz kartęDrukuj kartę
322016/B04/111InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Skup złomu stalowegoWS-04.6220.1.2015.KS2018-09-21Zobacz kartęDrukuj kartę
332018/B04/216InneWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wewnętrzną instalacją wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, C.O, elektryczną, teletechniczną, a także budową zjazdów z drogi publicznej, utwardzonych dojsć, dojazdów i parkingów dla samochodów osobowych wraz z rozbudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczych, instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem bezopływowym, budową przepustów, instalacją elektryczną i oświetleniową oraz elementów małej architektury w Krakowie przy ul. Czerwone Maki na działkach 11/8 i 11/9 obr. 42 PodgórzeWS-04.6220.99.2018.KS2018-09-20Zobacz kartęDrukuj kartę
342018/A/493Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Narvik 10, działka: 344/45 obr. 68 Podgórze WS-05.6131.1.550.2018.AŻ2018-09-20Zobacz kartęDrukuj kartę
352018/B04/189InneWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową, portierni, stacji transformatorowej, ppoż. zbiornika wodnego oraz pompowni wody ppoż., naziemnych miejsc postojowych, dróg wewnętrznych, placów, chodników, infrastruktury technicznej na części działki nr 12/29 obr. 107 jednostka ewidencyjna Podgórze, budowa zjazdu na części działek nr 12/29 i 161/4 obr. 107 jednostka ewidencyjna Podgórze, budowa infrastruktury technicznej, przebudowa infrastruktury technicznej (przebudowa odcinka sieci wodociągowej w związku z kolizją istniejącego hydrantu z projektowanym zjazdem) na częściach działek nr 161/4, 84/1, 12/29, 12/26, 12/25 obr. 107 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie przy ulicy Dobry Początek". WS-04.6220.102.2018.RJ2018-09-19Zobacz kartęDrukuj kartę
362018/B/474Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Doktora Piltza , działka: 20 obr. 42 Podgórze WS-05.6131.2.96.2018.AU22018-09-19Zobacz kartęDrukuj kartę
372018/B04/188InneWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja (wymiana) anten sektorowych na istniejącym maszcie oraz instalacja modułów radiowych RRU na projektowanych konstrukcjach mocowanych do istniejącej ramy stalowej - stacja bazowa KKR_KRAKÓW_KOLEJOWA/28147- decyzja umarzającaWS-04.6220.84.2018.RJ2018-09-19Zobacz kartęDrukuj kartę
382018/B/473Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 13 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Doktora Piltza , działka: 20 obr. 42 Podgórze WS-05.6131.2.96.2018.AU12018-09-19Zobacz kartęDrukuj kartę
392018/B/477Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 0 szt.,Krzewy: 95.0 m2, Aleja Marszałka Focha 33, działka: 23/1 obr. 14 Krowodrza WS-05.6131.1.491.2018.KT2018-09-19Zobacz kartęDrukuj kartę
402018/B/476Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 12 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Tyniecka 45, działka: 41/1 obr. 8 Podgórze WS-05.6131.1.439.2018.KT2018-09-19Zobacz kartęDrukuj kartę
412018/B/472Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Drukarska WS-05.6131.1.343.2018.KT2018-09-19Zobacz kartęDrukuj kartę
422018/B/475Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Aleja Sosnowa , działka: 207/3 obr. 9 Krowodrza WS-05.6131.1.507.2018.KT2018-09-19Zobacz kartęDrukuj kartę
432018/B/478Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Królowej Jadwigi 312, działka: 220/23 obr. 8 Krowodrza WS-05.6131.1.424.2018.KT12018-09-19Zobacz kartęDrukuj kartę
442018/B04/191InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zabudowy mieszkaniowej, garaży podziemnych, parkingów naziemnych, dróg, kanalizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji p.n. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i stacją trafo, z wjazdami, parkingami nadziemnymi, przebudową rowu melioracyjnego, przejazdami na rowie melioracyjnym, wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid 238, 239, 240 obr. 43, jedn. ewid. Podgórze, i infrastrukturą techniczną obejmującą: rozbudowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami oraz zabudową węzłów kompaktowych dwufunkcyjnych na dz. nr 216/11, 216/10, 216/9, 216/8, 215, 217/1, 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, rozbudowę osiedlowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, 370/2, 370/1, 370/3, 241/1, 241/2, 252/2, 252/3, 330/1 rozbudowę osiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków na dz. nr 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 252/2, 252/3, 330/1, budowę wlotów kanalizacji deszczowej do rowu, budowę wewnętrznych instalacji elektroenergetycznychWS-04.6220.2.2018.JJ2018-09-18Zobacz kartęDrukuj kartę
452018/B04/192InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zabudowy mieszkaniowej, garaży podziemnych, parkingów naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, dróg i kanalizacji w ramach inwestycji p.n. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i stacją trafo, z wjazdami, parkingami nadziemnymi, przebudową rowu melioracyjnego, przejazdami na rowie Potok Młynny Kobierzyński oraz rowie melioracyjnym, rozbiórkę istniejących obiektów, wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 252/1, 252/2, 252/3 obr. 43, jedn. ewid. Podgórze, i infrastrukturą techniczną obejmującą: rozbudowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami oraz zabudową węzłów kompaktowych dwufunkcyjnych na dz. nr 216/11, 216/10, 216/9, 216/8, 215, 217/1, 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, 241/2, 241/1, 252/2, rozbudowę osiedlowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr 321 (ul. Obozowa), 238, 239, 240, 370/2, 370/1, 370/3, 241/1, 241/2, 252/2, 252/3, 330/1, rozbudowę osiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków na dz. nr 321 (ul. Obozowa) 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 252/2, 252/3, 330/1, budowę wlotów kanalizacji deszczowej do rowu, budowę wewnętrznych instalacji elektroenergetycznychWS-04.6220.3.2018.JJ2018-09-18Zobacz kartęDrukuj kartę
462018/B/493Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 13 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Dobrego Pasterza , działka: 3/3 obr. 6 Nowa Huta WS-05.6131.2.153.2018.DS12018-09-17Zobacz kartęDrukuj kartę
472018/B/469Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 4 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Myślenicka 72, działka: 63/15 obr. 90 Podgórze WS-05.6131.1.526.2018.AŻ2018-09-17Zobacz kartęDrukuj kartę
482018/B/490Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Pachońskiego 32A, działka: 1178/13 obr. 43 Krowodrza 2) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Bursztynowa 1, działka: 1179/10 obr. 43 Krowodrza 3) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Siewna 21, działka: 1181/12 obr. 43 Krowodrza WS-05.6131.1.393.2018.MP22018-09-14Zobacz kartęDrukuj kartę
492018/B/471Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 3 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Gwieździsta , działka: 248/2 obr. 43 Podgórze WS-05.6131.2.131.2018.DM22018-09-14Zobacz kartęDrukuj kartę
502018/B/470Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 33 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Gwieździsta , działka: 333/3 obr. 43 Podgórze , działka: 334/4 obr. 43 Podgórze , działka: 248/1 obr. 43 Podgórze , działka: 248/2 obr. 43 Podgórze WS-05.6131.2.131.2018.DM12018-09-14Zobacz kartęDrukuj kartę
512018/B04/211InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa instalacji do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych polegająca na likwidacji istniejącego zbiornika paliw płynnych i budowie nowego zbiornika paliw płynnych oraz instalacja naziemnego zbiornika mocznika Adblue na dz. nr 49 obr. 9 Nowa Huta, przy ul. Makuszynskiego w Krakowie.WS-04.6220.154.2017.KS2018-09-14Zobacz kartęDrukuj kartę
522018/B04/187InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych i naziemnych parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem na działkach nr 585/15, 585/16 obr. 42, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Pachońskiego w Krakowie w ramach inwestycji budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 585/11, 585/13, 585/15, 585/16, 585/17, obr. 42, jedn. ew. Krowodrza oraz realizacją przyłączy i zjazdów na działce 585/6 obr. 42, jedn. ew. Krowodrza (działka drogowa) i zagospodarowaniem terenu" WS-04.6220.12.2018.LP2018-09-14Zobacz kartęDrukuj kartę
532018/B04/212InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa instalacji do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych polegająca na likwidacji istniejącego zbiornika paliw płynnych i budowie nowego zbiornika paliw płynnych oraz instalacja naziemnego zbiornika mocznika Adblue na dz. nr 49 obr. 9 Nowa Huta, przy ul. Makuszynskiego w Krakowie.WS-04.6220.154.2017.KS2018-09-14Zobacz kartęDrukuj kartę
542018/B/494Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Lubostroń , działka: 20/11 obr. 35 Podgórze , działka: 20/19 obr. 35 Podgórze WS-05.6131.2.157.2018.DS12018-09-12Zobacz kartęDrukuj kartę
552018/B/468Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 3 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Szuwarowa 3, działka: 162/6 obr. 34 Podgórze WS-05.6131.1.379.2018.KT2018-09-12Zobacz kartęDrukuj kartę
562018/B/467Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Fałata 4 - Kraszewskiego 34, działka: 471 obr. 14 Krowodrza , ul. Królowej Jadwigi 37 b, działka: 332 obr. 13 Krowodrza WS-05.6131.1.405.2018.KT2018-09-12Zobacz kartęDrukuj kartę
572018/B/461Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 12 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Albańska 7, działka: 812/45 obr. 49 Podgórze , ul. Włoska , działka: 811/58 obr. 49 Podgórze , działka: 811/23 obr. 49 Podgórze , działka: 811/24 obr. 49 Podgórze , działka: 811/27 obr. 49 Podgórze , działka: 811/22 obr. 49 Podgórze , Białoruska 8, działka: 811/32 obr. 49 Podgórze , Czarnogórska 1, działka: 812/17 obr. 49 Podgórze , Serbska 4, działka: 812/27 obr. 49 Podgórze , Dauna 53, działka: 320/5 obr. 50 Podgórze , ul. Estońska , działka: 811/3 obr. 49 Podgórze WS-05.6131.1.342.2018.AŻ12018-09-11Zobacz kartęDrukuj kartę
582018/A/477Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 4 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Myślenicka 72, działka: 63/15 obr. 90 Podgórze WS-05.6131.1.526.2018.AŻ2018-09-11Zobacz kartęDrukuj kartę
592017/B/290Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Racławicka / Wrocławska, działka: 44/87 obr. 45 Krowodrza WS-05.6131.2.59.2017.AU22018-09-10Zobacz kartęDrukuj kartę
602017/B/289Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Racławicka / Wrocławska, działka: 44/87 obr. 45 Krowodrza WS-05.6131.2.59.2017.AU2018-09-10Zobacz kartęDrukuj kartę
612018/B/459Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 10 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Księdza Tischnera 8, działka: 330/2 obr. 30 Podgórze WS-05.6131.2.99.2018.DM12018-09-10Zobacz kartęDrukuj kartę
622018/B/460Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 12 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Księdza Tischnera 8, działka: 330/2 obr. 30 Podgórze WS-05.6131.2.99.2018.DM22018-09-10Zobacz kartęDrukuj kartę
632018/B04/181InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie koksownii, będącej przedsięwzięciem zawsze znacząco oddziaływującym na środowisko, o elementy które nie osiągają progów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), realizowanego w ramach inwestycji pn.: "Budowa kolumny odkwaszająco - odpędowej w instalacji desorpcji składników kwaśnych i amoniaku z wód procesowych, budowa instalacji produkcji stężonej wody amoniakalnej oraz rozbudowa punktu ładunkowego smoły w ArcelorMIttal Poland S.A. Oddział w Krakowie" na działce nr 1/288 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek w Krakowie.WS-04.6220.61.2018.AD2018-09-07Zobacz kartęDrukuj kartę
642018/B04/186InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obiektu handlowo - usługowego z parkingiem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wiatami, dojazdami, budowlami i urządzeniami technicznymi zlokalizowanymi w Krakowie, przy ul. Kobierzyńskiej na działkach: 335, 226/8, 226/10, 226/11, 224/9, 224/10 obr. nr 9 - PodgórzeWS-04.6220.1.2018.JJ2018-09-07Zobacz kartęDrukuj kartę
652018/B04/169InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kolumny odkwaszająco - odpędowej w instalacji desorpcji składników kwaśnych i amoniaku z wód procesowych, budowa instalacji produkcji stężonej wody amoniakalnej oraz rozbudowa punktu ładunkowego smoły w ArcelorMIttal Poland S.A. Oddział w Krakowie" na działce nr 1/288 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek w KrakowieWS-04.6220.61.2018.AD2018-09-07Zobacz kartęDrukuj kartę
662018/B/457Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 4 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Wysłouchów 10, działka: 201/3 obr. 65 Podgórze 2) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Wysłouchów 10, działka: 206 obr. 65 Podgórze 3) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Wysłouchów 46, działka: 415/7 obr. 63 Podgórze WS-05.6131.1.337.2018.AŻ2018-09-07Zobacz kartęDrukuj kartę
672018/B/466Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Aleja Panieńskich Skał 19, działka: 230/24 obr. 8 Krowodrza WS-05.6131.1.242.2018.KT2018-09-06Zobacz kartęDrukuj kartę
682018/B/465Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Kobierzyńska 103, działka: 106/18 obr. 34 Podgórze WS-05.6131.1.370.2018.KT2018-09-06Zobacz kartęDrukuj kartę
692018/B/462Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Pilotów 26, działka: 752/5 obr. 4 Śródmieście WS-05.6131.2.79.2018.AG12018-09-06Zobacz kartęDrukuj kartę
702018/B/458Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 4 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Zielony Dół 4, działka: 274 obr. 8 Krowodrza , działka: 275 obr. 8 Krowodrza WS-05.6131.1.415.2018.KT2018-09-06Zobacz kartęDrukuj kartę
712018/B04/182InneWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa garaży podziemnych i miejsc postojowych naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach 1/11, 1/28, 1/30, 1/31, 1/33, 1/87, 1/88 obr. 52, jedn. ew. Nowa Huta, przy ul. St. Lema w Krakowie - w ramach inwestycji dotyczącej "Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach niektórych budynków, z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Lema w Krakowie."WS-04.6220.108.2018.WM2018-09-05Zobacz kartęDrukuj kartę
722018/A/485Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Aleja Sosnowa , działka: 207/3 obr. 9 Krowodrza WS-05.6131.1.507.2018.KT2018-09-05Zobacz kartęDrukuj kartę
732018/A04/108InneWnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych z zagospodarowaniem terenu oraz wielopoziomowym parkingiem wraz z budową, przebudową, rozbudową i rozbiórką istniejącej infrastruktury towarzyszącej, technicznej oraz drogowej w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej i ul. Armatury", na działkach nr 3/2; 3/4; 2/10; 2/26; 2/27; 2/28; 2/39; 2/75; 2/76; 2/78; 2/79, 2/35 obr. 45 PodgórzeWS-04.6220.111.2018.AD2018-09-05Zobacz kartęDrukuj kartę
742018/A/496Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 55 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Igołomska , działka: 101/6 obr. 43 Nowa Huta , działka: 68/1 obr. 42 Nowa Huta WS-05.6131.1.510.2018.SC2018-09-05Zobacz kartęDrukuj kartę
752018/A/472Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Lubostroń , działka: 20/11 obr. 35 Podgórze , działka: 20/19 obr. 35 Podgórze WS-05.6131.2.157.2018.DS2018-09-05Zobacz kartęDrukuj kartę
762018/B04/180InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa parkingu naziemnego wielostanowiskowego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum wraz z infrastrukturą techniczną, w tym odwodnieniem i oświetleniem, wewnętrznym układem komunikacyjnym, budynkiem portierni, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi dla terenu przy ul. Macieja Jakubowskiego w Krakowie na działkach nr 112/14, 112/20 i 166/4 obr. 59 jedn. ewidencyjna Kraków - Podgórze"WS-04.6220.30.2018.WM2018-09-04Zobacz kartęDrukuj kartę
772018/B/456Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 66 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Jakubowskiego / ul. Kostaneckiego, działka: 188 obr. 59 Podgórze , działka: 36 obr. 58 Podgórze WS-05.6131.2.149.2018.DM12018-09-04Zobacz kartęDrukuj kartę
782018/B/59Ochrona powierzchni ziemiDECYZJEPOZWOLENIE NA WPROWADZANIE DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGIPozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z ekspolatacją instalacji na terenie WIKAR K.Żytkowcz. W. Żytkowicz Spólki jawnej zolkalizaownej w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej "58B"WS-06.6221.35.2018.MK2018-09-04Zobacz kartęDrukuj kartę
792018/B/60Ochrona powierzchni ziemiDECYZJEPOZWOLENIE NA WPROWADZANIE DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGIPozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z ekspolatacją instalacji na terenie Zakładu (betoniarni) zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zawiłej 56 (w obrębie działki nr 186/14 obręb 69 jednostka ewidencyjna Podgórze) wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów na terenie ww. Zakładu Wnioskodawca: CEMBET STACHNIK Spółka Jawna 30-733 Kraków, ul. Obrońców Modlina 14 WS-06.6221.21.2018.AST2018-09-04Zobacz kartęDrukuj kartę
802018/B/455Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 12 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Jakubowskiego / ul. Kostaneckiego, działka: 188 obr. 59 Podgórze , działka: 36 obr. 58 Podgórze WS-05.6131.2.149.2018.DM22018-09-04Zobacz kartęDrukuj kartę
812018/B/454Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Podkamyk /Na Lotnisko/Krzyżówka/Powstania Styczniowego/Podkamyk, działka: 210/1 obr. 50 Krowodrza WS-05.6131.2.26.2018.AG42018-09-03Zobacz kartęDrukuj kartę
822018/B/453Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 3 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Podkamyk /Na Lotnisko/Krzyżówka/Powstania Styczniowego/Podkamyk, działka: 245 obr. 49 Krowodrza WS-05.6131.2.26.2018.AG.32018-09-03Zobacz kartęDrukuj kartę
832018/B/452Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Podkamyk /Na Lotnisko/Krzyżówka/Powstania Styczniowego/Podkamyk, działka: 45 obr. 51 Krowodrza 2) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Podkamyk /Na Lotnisko/Krzyżówka/Powstania Styczniowego/Podkamyk, działka: 46/1 obr. 51 Krowodrza WS-05.6131.2.26.2018.AG22018-09-03Zobacz kartęDrukuj kartę
842018/B/449Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Podkamyk /Na Lotnisko/Krzyżówka/Powstania Styczniowego/Podkamyk, działka: 45 obr. 51 Krowodrza 2) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Podkamyk /Na Lotnisko/Krzyżówka/Powstania Styczniowego/Podkamyk, działka: 46/1 obr. 51 Krowodrza WS-05.6131.2.25.2018.AG12018-09-03Zobacz kartęDrukuj kartę
852018/B/450Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Podkamyk /Na Lotnisko/Krzyżówka/Powstania Styczniowego/Podkamyk, działka: 45 obr. 51 Krowodrza 2) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Podkamyk /Na Lotnisko/Krzyżówka/Powstania Styczniowego/Podkamyk, działka: 46/1 obr. 51 Krowodrza WS-05.6131.2.25.2018.AG.22018-09-03Zobacz kartęDrukuj kartę
862018/B/451Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Podkamyk /Na Lotnisko/Krzyżówka/Powstania Styczniowego/Podkamyk, działka: 17/1 obr. 51 Krowodrza 2) Drzewa: 12 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Podkamyk /Na Lotnisko/Krzyżówka/Powstania Styczniowego/Podkamyk, działka: 45 obr. 51 Krowodrza 3) Drzewa: 7 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Podkamyk /Na Lotnisko/Krzyżówka/Powstania Styczniowego/Podkamyk, działka: 46/1 obr. 51 Krowodrza WS-05.6131.2.26.2018.AG12018-09-03Zobacz kartęDrukuj kartę
872018/B/7Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnejDecyzja o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez dokonania wymaganego zgłoszenia z nieruchomości w Krakowie, przy ul. Stelmachów 123e, dz. nr 1506/54 obr. 33 KrowodrzaWS-09.6132.10.2018.PD2018-08-30Zobacz kartęDrukuj kartę
882018/A/515Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Szafirowa 8, działka: 1182/5 obr. 43 Krowodrza WS-05.6131.1.493.2018.SM2018-08-30Zobacz kartęDrukuj kartę
892018/A/488Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 0 szt.,Krzewy: 95.0 m2, Aleja Marszałka Focha 33, działka: 23/1 obr. 14 Krowodrza WS-05.6131.1.491.2018.KT2018-08-30Zobacz kartęDrukuj kartę
902018/A/484Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Zachodnia 10, działka: 219/1 obr. 34 Podgórze WS-05.6131.1.497.2018.KT2018-08-30Zobacz kartęDrukuj kartę
912018/B04/179InneWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa placu montażowo - magazynowego z suwnicą torową, placu manewrowego dla samochodów ciężarowych, zewnętrznej instalacji kanalizacji opadowej z podziemnym szczelnym zbiornikiem na wody opadowe z placu montażowo - magazynowego z suwnicą, zasilania elektrycznego suwnicy, przebudowa układu torowego bocznic kolejowych z budową muru oporowego oraz przebudową oświetlenia i rozbiórka stanowiska wagi kolejowej z budką wagowego na fragmentach działek nr 118/5, 118/6, 120/1 obr. nr 25 Podgórze na terenie KZN "BIEŻANÓW" ul. Półłanki 25 w Krakowie"WS-04.6220.105.2018.KG2018-08-29Zobacz kartęDrukuj kartę
922018/B/463Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 6 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Zawiła 61, działka: 343/10 obr. 43 Podgórze , działka: 343/11 obr. 43 Podgórze , działka: 343/12 obr. 43 Podgórze WS-05.6131.2.139.2018.AG12018-08-29Zobacz kartęDrukuj kartę
932018/B/447Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 10 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Medyczna 9, działka: 99 obr. 59 Podgórze WS-05.6131.2.151.2018.DM12018-08-29Zobacz kartęDrukuj kartę
942018/B/445Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Nadrzeczna 4, działka: 335/8 obr. 23 Śródmieście 2) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Lublańska 16, działka: 273/8 obr. 23 Śródmieście WS-05.6131.1.351.2018.SC12018-08-28Zobacz kartęDrukuj kartę
952018/B/439Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Myślenicka 132 a, działka: 167/1 obr. 91 Podgórze WS-05.6131.1.455.2018.AŻ2018-08-28Zobacz kartęDrukuj kartę
962018/B/444Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Osiedle Dywizjonu 303 budynek 46, działka: 106/5 obr. 7 Nowa Huta WS-05.6131.1.358.2018.SC12018-08-27Zobacz kartęDrukuj kartę
972018/B/55Ochrona powierzchni ziemi DecyzjeZezwolenie na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwanie odpadówZezwolenie na zbieranie odpadów na terenie działki nr 9 obr. 20 jed. ewid. Nowa Huta Wnioskodawca: ECOSTYR Patrycja Stefanik urocze 12/4 31-953 KrakówWS-06.6233.18.2018.MK2018-08-27Zobacz kartęDrukuj kartę
982018/B/443Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 4 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Cementowa 8, działka: 1/5 obr. 20 Nowa Huta WS-05.6131.1.341.2018.SC2018-08-27Zobacz kartęDrukuj kartę
992018/B/442Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Ujastek , działka: 1/75 obr. 20 Nowa Huta WS-05.6131.1.330.2018.SC2018-08-24Zobacz kartęDrukuj kartę
1002018/B04/183InneWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: BUDOWA INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ - STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ T-Mobile nr 56380 KRAKÓW_Nałkowskiej, na działce nr ew. 358, obr. 85 jedn. ewidencyjna PODGÓRZE znajdującej się przy ul. Petrażyckiego 99, w Krakowie.WS-04.6220.88.2018.RJ2018-08-24Zobacz kartęDrukuj kartę
1012018/B/438Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Osiedle Dywizjonu 303 budynek 14, działka: 143/39 obr. 7 Nowa Huta WS-05.6131.1.306.2018.SC2018-08-24Zobacz kartęDrukuj kartę
1022018/B/441Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Ujastek 1, działka: 1/650 obr. 20 Nowa Huta WS-05.6131.1.356.2018.SC2018-08-24Zobacz kartęDrukuj kartę
1032018/B/440Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Mrozowa , działka: 1/97 obr. 20 Nowa Huta WS-05.6131.1.329.2018.SC2018-08-24Zobacz kartęDrukuj kartę
1042018/B/436Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 5 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Walerego Sławka 10, działka: 19/15 obr. 47 Podgórze WS-05.6131.1.456.2018.AŻ2018-08-24Zobacz kartęDrukuj kartę
1052018/B/437Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 6 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Walerego Sławka 10, działka: 19/15 obr. 47 Podgórze WS-05.6131.1.387.2018.AŻ12018-08-24Zobacz kartęDrukuj kartę
1062018/A/497Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Aleja Gen. Bora-Komorowskiego 4, działka: 13/14 obr. 4 Śródmieście WS-05.6131.1.476.2018.AU2018-08-24Zobacz kartęDrukuj kartę
1072018/A/481Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 13 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Dobrego Pasterza , działka: 3/3 obr. 6 Nowa Huta WS-05.6131.2.153.2018.DS2018-08-24Zobacz kartęDrukuj kartę
1082018/A/476Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Racławicka 4a, działka: 297/7 obr. 3 Krowodrza WS-05.6131.1.473.2018.SM2018-08-24Zobacz kartęDrukuj kartę
1092018/A/494Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Aleja 29 Listopada 39B, działka: 141/5 obr. 7 Śródmieście WS-05.6131.1.477.2018.AU2018-08-24Zobacz kartęDrukuj kartę
1102018/A/504Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Prandoty , działka: 178 obr. 7 Śródmieście WS-05.6131.1.478.2018.SC2018-08-24Zobacz kartęDrukuj kartę
1112018/B/435Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Klonowica , działka: 129/1 obr. 47 Podgórze WS-05.6131.1.404.2018.AŻ2018-08-23Zobacz kartęDrukuj kartę
1122018/B04/178InneRaporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoRaport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoRaport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w wariancie polegającym na realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą oraz garaży, parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na terenach objętych formami ochrony przyrody, gdzie wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej wynosi 60 %, w ramach inwestycji p.n.: "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu na obszarze otuliny parku krajobrazowego przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach Nr: 194/20, 194/21, 194/23, 194/24, 195/6, 196/6, 197/5, 198/5, 343/7 Obr. 5 Krowodrza, w rejonie ul. Przybyszewskiego i Buszka w Krakowie", (prowadzona poprzednio w wariancie polegającym na realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą oraz garaży, parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na terenach objętych formami ochrony przyrody w ramach inwestycji p.n.: "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu na obszarze otuliny parku krajobrazowego przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach Nr: 194/20, 194/21, 194/23, 194/24, 195/6, 196/6, 197/5, 198/5, 343/7 Obr. 5 Krowodrza, w rejonie ul. Przybyszewskiego i Buszka w Krakowie").WS-04.6220.60.2017.AD2018-08-23Zobacz kartęDrukuj kartę
1132018/A/442Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Myślenicka 132 a, działka: 167/1 obr. 91 Podgórze WS-05.6131.1.455.2018.AŻ2018-08-23Zobacz kartęDrukuj kartę
1142018/B/433Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Żywiecka 16WS-05.6131.1.399.2018.KT2018-08-22Zobacz kartęDrukuj kartę
1152018/A/518Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 3 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Dożynkowa , działka: 70/8 obr. 26 Krowodrza , działka: 86 obr. 26 Krowodrza WS-05.6131.1.462.2018.SM2018-08-22Zobacz kartęDrukuj kartę
1162018/A/512Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Grota-Roweckiego 11, działka: 311/17 obr. 31 Podgórze WS-05.6131.1.459.2018.KT2018-08-22Zobacz kartęDrukuj kartę
1172018/A/511Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Lipińskiego 18, działka: 310/23 obr. 31 Podgórze WS-05.6131.1.460.2018.KT2018-08-22Zobacz kartęDrukuj kartę
1182018/A/443Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 5 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Walerego Sławka 10, działka: 19/15 obr. 47 Podgórze WS-05.6131.1.456.2018.AŻ2018-08-22Zobacz kartęDrukuj kartę
1192018/A/495Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Ujastek 12, działka: 172/1 obr. 44 Nowa Huta WS-05.6131.1.457.2018.SC2018-08-22Zobacz kartęDrukuj kartę
1202018/B04/201InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z zapleczem i wiatą" na działkach nr ew. 1/2 i 2 obr.50 j.ew. Krowodrza przy ulicy Krzyżówka w KrakowieWS-04.6220.37.2018.KS2018-08-21Zobacz kartęDrukuj kartę
1212018/B/434Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Rzeźnicza /Masarska, działka: 197/8 obr. 17 Śródmieście WS-05.6131.2.135.2018.AG12018-08-21Zobacz kartęDrukuj kartę
1222018/B/432Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Zakopiańska , działka: 292 obr. 44 Podgórze WS-05.6131.1.321.2018.AŻ2018-08-21Zobacz kartęDrukuj kartę
1232018/B04/200InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z zapleczem i wiatą" na działkach nr ew. 1/2 i 2 obr.50 j.ew. Krowodrza przy ulicy Krzyżówka w KrakowieWS-04.6220.37.2018.KS2018-08-21Zobacz kartęDrukuj kartę
1242018/B/430Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Morelowa , działka: 19/4 obr. 9 Krowodrza , działka: 19/7 obr. 9 Krowodrza WS-05.6131.2.147.2018.AG12018-08-20Zobacz kartęDrukuj kartę
1252018/B/57Ochrona powierzchni ziemiDECYZJEPOZWOLENIE NA WPROWADZANIE DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGIZmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów z dnia 19.05.2015r., znak: WS-06.6221.14.2015.AP Wnioskodawca: Jan Wójcik AUTO KRAK ul. Katowicka 2, 31-351 Kraków WS-06.6221.33.2018.AST2018-08-20Zobacz kartęDrukuj kartę
1262018/B/429Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Lasówka , działka: 8/163 obr. 17 Podgórze WS-05.6131.2.116.2018.AU22018-08-20Zobacz kartęDrukuj kartę
1272018/B/431Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 11 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Morelowa , działka: 19/4 obr. 9 Krowodrza , działka: 19/7 obr. 9 Krowodrza WS-05.6131.2.147.2018.AG22018-08-20Zobacz kartęDrukuj kartę
1282018/B/428Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Lasówka , działka: 149/2 obr. 18 Podgórze WS-05.6131.2.116.2018.AU12018-08-20Zobacz kartęDrukuj kartę
1292018/A/473Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Fałata 4 - ul. Kraszewskiego 34, działka: 471 obr. 14 Krowodrza WS-05.6131.1.452.2018.KT2018-08-20Zobacz kartęDrukuj kartę
1302018/A04/88InneWnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa placu montażowo - magazynowego z suwnicą torową, placu manewrowego dla samochodów ciężarowych, zewnętrznej instalacji kanalizacji opadowej z podziemnym szczelnym zbiornikiem na wody opadowe z placu montażowo - magazynowego z suwnicą, zasilania elektrycznego suwnicy, przebudowa układu torowego bocznic kolejowych z budową muru oporowego oraz przebudową oświetlenia i rozbiórka stanowiska wagi kolejowej z budką wagowego na fragmentach działek nr 118/5, 118/6, 120/1 obr. nr 25 Podgórze na terenie KZN "BIEŻANÓW" ul. Półłanki 25 w Krakowie"WS-04.6220.105.2018.KG2018-08-20Zobacz kartęDrukuj kartę
1312018/A/453Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 10 szt.,Krzewy: 10.5 m2, ul. Medyczna 9, działka: 99 obr. 59 Podgórze WS-05.6131.2.151.2018.DM2018-08-20Zobacz kartęDrukuj kartę
1322018/B/446Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Dąbska , działka: 41/71 obr. 16 Śródmieście WS-05.6131.2.137.2018.DM2018-08-17Zobacz kartęDrukuj kartę
1332018/B/427Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Skośna 4, działka: 74/8 obr. 42 Podgórze , działka: 74/12 obr. 42 Podgórze WS-05.6131.1.430.2018.KT2018-08-17Zobacz kartęDrukuj kartę
1342018/B/426Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Aleja Waszyngtona - Cmentarz SalwatorskiWS-05.6131.1.289.2018.KT12018-08-17Zobacz kartęDrukuj kartę
1352018/B04/175InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Realizacja przedsięwzięcia polegająca na budowie garaży podziemnych, miejsc postojowych naziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 142, 143/3, 144/2, części działki nr 177/2, obr. 51, Podgórze oraz działce nr 235 i części działki nr 233, obr. 52, Podgórze w Krakowie, dla inwestycji dotyczącej: budowy zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami z garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, naziemnymi stanowiskami postojowymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wielickiej w Krakowie"WS-04.6220.64.2018.LP2018-08-17Zobacz kartęDrukuj kartę
1362018/A/492Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 4 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Górnickiego 20, działka: 3/1 obr. 43 Krowodrza WS-05.6131.1.450.2018.SM2018-08-17Zobacz kartęDrukuj kartę
1372018/A04/100InneWnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play o oznaczeniu KRA5025D przewidzianej do zlokalizowania na budynku przy ulicy Grodzkiej 26 w Krakowie. WS-04.6220.109.2018.RJ2018-08-17Zobacz kartęDrukuj kartę
1382018/B/424Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 8 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Ujastek 1, działka: 1/650 obr. 20 Nowa Huta WS-05.6131.1.355.2018.SC2018-08-16Zobacz kartęDrukuj kartę
1392018/B04/122InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa garaży podziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami , garażami podziemnymi , wraz z budową nowej infrastruktury technicznej w zakresie: a) instalacji : wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z wymiennikowniami ciepła, wentylacji mechanicznej, oddymiania, elektrycznej b) układu placów i dróg wewnętrznych w tym drogi pożarowej dla budynków na działkach : 516/5 , 520/6 (przed podziałem nr 520), 519/13, 521/19, 522/14, 523/15, 524/15, 525/18, 526/19, 527, obr. nr 29 Kraków - Krowodrza."WS-04.6220.115.2017.KS2018-08-16Zobacz kartęDrukuj kartę
1402018/B/425Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 7 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Ujastek 12, działka: 172/1 obr. 44 Nowa Huta WS-05.6131.1.302.2018.SC2018-08-16Zobacz kartęDrukuj kartę
1412018/B04/190InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa garaży podziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami , garażami podziemnymi , wraz z budową nowej infrastruktury technicznej w zakresie: a) instalacji : wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z wymiennikowniami ciepła, wentylacji mechanicznej, oddymiania, elektrycznej b) układu placów i dróg wewnętrznych w tym drogi pożarowej dla budynków na działkach : 516/5 , 520/6 (przed podziałem nr 520), 519/13, 521/19, 522/14, 523/15, 524/15, 525/18, 526/19, 527, obr. nr 29 Kraków - Krowodrza."WS-04.6220.115.2017.KS2018-08-16Zobacz kartęDrukuj kartę
1422018/A04/90InneWnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa garaży podziemnych i miejsc postojowych naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach 1/11, 1/28, 1/30, 1/31, 1/33, 1/87, 1/88 obr. 52, jedn. ew. Nowa Huta, przy ul. St. Lema w Krakowie - w ramach inwestycji dotyczącej "Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach niektórych budynków, z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Lema w Krakowie."WS-04.6220.108.2018.WM2018-08-14Zobacz kartęDrukuj kartę
1432018/A/454Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Kosiarzy 2, działka: 31/14 obr. 27 Podgórze WS-05.6131.1.447.2018.AS2018-08-14Zobacz kartęDrukuj kartę
1442018/A/507Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 19 szt.,Krzewy: 40.0 m2, ul. Balicka 116 B, działka: 83 obr. 48 Krowodrza WS-05.6131.2.150.2018.AU2018-08-14Zobacz kartęDrukuj kartę
1452018/B04/209InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej AGH wraz z układem komunikacyjnym i infrastrukturą zewnętrzną na działkach nr 333/5, 333/6, 333/7, 276/15, 276/22, 276/23, 272/8, 272/30, 272/31, 124/4, 123/4, 123/5, 122/9, 122/3, 122/4, 122/7, 121/1, 140/3, 140/4, 140/5, 140/8, 140/11, obręb 5 Krowodrza w rejonie ul. Buszka, ul. Tokarskiego, ul. Armii Krajowej w KrakowieWS-04.6220.54.2018.JJ2018-08-13Zobacz kartęDrukuj kartę
1462018/B/421Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Hoffmanowej 3, działka: 274 obr. 32 Podgórze , działka: 275 obr. 32 Podgórze WS-05.6131.1.400.2018.AŻ2018-08-13Zobacz kartęDrukuj kartę
1472018/B04/130InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi, instalacjami i układem drogowym przy ul. Na Zakolu Wisły w Krakowie na działkach nr 3/18, 3/21, 3/23 obr. 16 PodgórzeWS-04.6220.50.2018.AD2018-08-13Zobacz kartęDrukuj kartę
1482018/B04/176InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie garaży i miejsc parkingowych wraz z towarzysząca infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, realizowanych w ramach inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi, instalacjami i układem drogowym przy ul. Na Zakolu Wisły w Krakowie na działkach nr 3/18, 3/21, 3/23 obr. 16 Podgórze" WS-04.6220.50.2018.AD2018-08-13Zobacz kartęDrukuj kartę
1492018/B/420Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Szumca / Zina 14WS-05.6131.1.433.2018.AŻ2018-08-13Zobacz kartęDrukuj kartę
1502018/A/426Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Zagaje 45, działka: 263/272 obr. 69 Podgórze WS-05.6131.1.434.2018.AŻ2018-08-13Zobacz kartęDrukuj kartę
1512018/A/419Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Szumca / Zina 14WS-05.6131.1.433.2018.AŻ2018-08-13Zobacz kartęDrukuj kartę
1522018/A/470Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 3 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Rydla 19, działka: 77/3 obr. 3 Krowodrza WS-05.6131.1.445.2018.SM2018-08-13Zobacz kartęDrukuj kartę
1532018/B/422Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: 2018-08-10Zobacz kartęDrukuj kartę
1542018/B04/184InneWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr KRA0632A WS-04.6220.77.2018.RJ2018-08-10Zobacz kartęDrukuj kartę
1552018/B/423Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Cienista 92, działka: 132/20 obr. 9 Nowa Huta 2) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Osiedle Kazimierzowskie 5, działka: 214/15 obr. 8 Nowa Huta WS-05.6131.1.318.2018.SC2018-08-10Zobacz kartęDrukuj kartę
1562018/B/58Ochrona powierzchni ziemiDECYZJEPOZWOLENIE NA WPROWADZANIE DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGIPozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z ekspolatacją instalacji na terenie zakładu zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Gromadzkiej 66 Wnioskodawca: HAMER Kraków Sp.z o.o. S.K. ul. Gromadzka 66, 30-719 Kraków WS-06.6221.26.2018.AST2018-08-10Zobacz kartęDrukuj kartę
1572018/B/417Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Malborska 144, działka: 268/14 obr. 49 Podgórze WS-05.6131.1.171.2018.AŻ12018-08-10Zobacz kartęDrukuj kartę
1582018/A/437Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Ratajska 6, działka: 263 obr. 46 Podgórze WS-05.6131.1.432.2018.AŻ2018-08-10Zobacz kartęDrukuj kartę
1592018/A/502Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Zdunów 18F, działka: 364/58 obr. 43 Podgórze WS-05.6131.1.441.2018.AŻ2018-08-10Zobacz kartęDrukuj kartę
1602018/A04/99InneWnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Centrum handlowego wraz garażem podziemnym, miejscami postojowymi na terenie, kanalizacji, dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji p.n. Budowa dwóch budynków handlowo-usługowo-gastronomicznych, z miejscami parkingowymi w garażu oraz na terenie, z instalacjami wewnętrznymi w budynku oraz w terenie, infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu, z towarzyszącymi obiektami budowlanymi, na działkach 216/195, 216/196, 216/206, 264, 216/208, 216/194, 216/227, 216/229, 216/240, 216/241, 216/244, 216/246, 401, 407 obr. 54 Nowa Huta, przy ul. Galicyjskiej w KrakowieWS-04.6220.107.2018.AD2018-08-10Zobacz kartęDrukuj kartę
1612018/A/489Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 12 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Tyniecka 45, działka: 41/1 obr. 8 Podgórze WS-05.6131.1.439.2018.KT2018-08-10Zobacz kartęDrukuj kartę
1622018/A/469Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Armatury / ul. Korbońskiego, działka: 2/81 obr. 45 Podgórze WS-05.6131.1.442.2018.AŻ2018-08-10Zobacz kartęDrukuj kartę
1632018/B/415Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 15 szt.,Krzewy: 245.0 m2, ul. Nad Drwiną 10, działka: 474/4 obr. 105 Podgórze , działka: 474/5 obr. 105 Podgórze WS-05.6131.2.48.2018.DS22018-08-09Zobacz kartęDrukuj kartę
1642018/B/418Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Radzikowskiego , działka: 675 obr. 41 Krowodrza WS-05.6131.1.325.2018.SM12018-08-09Zobacz kartęDrukuj kartę
1652018/B/416Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 4 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Aleja Jana Pawła II , działka: 6 obr. 52 Nowa Huta WS-05.6131.2.73.2018.DS12018-08-09Zobacz kartęDrukuj kartę
1662018/B/411Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Jugowicka 10, działka: 37/9 obr. 45 Podgórze WS-05.6131.1.423.2018.AŻ2018-08-09Zobacz kartęDrukuj kartę
1672018/B/419Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Radzikowskiego 77, działka: 880/3 obr. 41 Krowodrza WS-05.6131.1.348.2018.SM2018-08-09Zobacz kartęDrukuj kartę
1682018/A/410Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 14 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Morelowa , działka: 19/4 obr. 9 Krowodrza , działka: 19/7 obr. 9 Krowodrza WS-05.6131.2.147.2018.AG2018-08-09Zobacz kartęDrukuj kartę
1692018/A/455Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 78 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Jakubowskiego / ul. Kostaneckiego, działka: 188 obr. 59 Podgórze , działka: 36 obr. 58 Podgórze WS-05.6131.2.149.2018.DM2018-08-09Zobacz kartęDrukuj kartę
1702018/B/411Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Jugowicka 10, działka: 37/9 obr. 45 Podgórze WS-05.6131.1.423.2018.AŻ2018-08-08Zobacz kartęDrukuj kartę
1712018/B04/214InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji do naziemnego magazynowania produktów naftowych w ramach inwestycji p.n. Zainstalowanie agregatów prądotwórczych w obudowie dźwiękochłonnej ze zbiornikami naziemnymi paliw na terenie PODIUM PARK - ZESPÓŁ BUDYNKÓW BIUROWO-USŁUGOWYCH wraz z dwupoziomowym garażem podziemnym, wjazdami od ul. Jana Pawła II i ul. Stella-Sawickiego, wewnętrznym układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi, instalacjami wewnętrznymi oraz przebudową i budową sieci i przyłączy wraz z budową i rozbudową wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną. al. Jana Pawła II nr 43 w Krakowie działki nr ewid. 21/49, 21/51, 21/169, 21/196, 21/198, 21/200, 21/201, 21/203, 21/204, 21/222, 21/223, 21/224, 21/226, 21/227, 21/228, 21/229, 21/230, 21/231, 21/232, 21/233, 21/234, 21/253 (dawna 21/245), 21/257 (dawna 21/252, wcześniej 21/245) obr. 6, Nowa Huta WS-04.6220.45.2018.KS2018-08-08Zobacz kartęDrukuj kartę
1722018/B/414Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 28 szt.,Krzewy: 181.0 m2, ul. Nad Drwiną 10, działka: 474/6 obr. 105 Podgórze , działka: 474/8 obr. 105 Podgórze WS-05.6131.2.47.2018.DS22018-08-08Zobacz kartęDrukuj kartę
1732018/B/422Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: 2018-08-08Zobacz kartęDrukuj kartę
1742018/B04/213InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji do naziemnego magazynowania produktów naftowych w ramach inwestycji p.n. Zainstalowanie agregatów prądotwórczych w obudowie dźwiękochłonnej ze zbiornikami naziemnymi paliw na terenie PODIUM PARK - ZESPÓŁ BUDYNKÓW BIUROWO-USŁUGOWYCH wraz z dwupoziomowym garażem podziemnym, wjazdami od ul. Jana Pawła II i ul. Stella-Sawickiego, wewnętrznym układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi, instalacjami wewnętrznymi oraz przebudową i budową sieci i przyłączy wraz z budową i rozbudową wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną. al. Jana Pawła II nr 43 w Krakowie działki nr ewid. 21/49, 21/51, 21/169, 21/196, 21/198, 21/200, 21/201, 21/203, 21/204, 21/222, 21/223, 21/224, 21/226, 21/227, 21/228, 21/229, 21/230, 21/231, 21/232, 21/233, 21/234, 21/253 (dawna 21/245), 21/257 (dawna 21/252, wcześniej 21/245) obr. 6, Nowa Huta WS-04.6220.45.2018.KS2018-08-08Zobacz kartęDrukuj kartę
1752018/A/72Ochrona powierzchni ziemiWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadówPozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji na terenie zakładu zlokalizowanego w Krakowie, ul. Rozrywka 45 WS-06.6221.37.2018.AST2018-08-08Zobacz kartęDrukuj kartę
1762018/A04/98InneWnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wewnętrzną instalacją wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, C.O, elektryczną, teletechniczną, a także budową zjazdów z drogi publicznej, utwardzonych dojsć, dojazdów i parkingów dla samochodów osobowych wraz z rozbudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczych, instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem bezopływowym, budową przepustów, instalacją elektryczną i oświetleniową oraz elementów małej architektury w Krakowie przy ul. Czerwone Maki na działkach 11/8 i 11/9 obr. 42 PodgórzeWS-04.6220.99.2018.KS2018-08-08Zobacz kartęDrukuj kartę
1772018/A/509Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 3 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Plastusia , działka: 59 obr. 37 Nowa Huta WS-05.6131.2.148.2018.DS2018-08-08Zobacz kartęDrukuj kartę
1782017/B/477Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Pszczelna , działka: 767/2 obr. 33 Podgórze WS-05.6131.2.125.2017.DS12018-08-07Zobacz kartęDrukuj kartę
1792018/B04/173InneWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu 6 budynków usługowych, z wbudowanymi garażami, stacjami trafo wolnostojącymi, urządzeń rekreacyjnych i sportowych, dróg wewnętrznych, parkingów zewnętrznych na działkach: 135, 134, 517/2, 126, 517/1, 118, 117, 145, 146, 148, 149 obr. 25 Krowodrza wraz z wjazdami i infrastrukturą techniczną na działkach j.w. oraz na części działki nr 497 obr. j.w. przy ul. Jurajskiej w Krakowie"WS-04.6220.139.2017.LP2018-08-07Zobacz kartęDrukuj kartę
1802018/B/410Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Kobierzyńska 175, działka: 164/3 obr. 34 Podgórze WS-05.6131.1.241.2018.KT2018-08-07Zobacz kartęDrukuj kartę
1812018/B/409Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 9 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Jasna 1 i 1a, działka: 147/2 obr. 42 Krowodrza WS-05.6131.1.309.2018.SM2018-08-07Zobacz kartęDrukuj kartę
1822018/B04/177InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, parkingami terenowymi, układem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, obręb 104, j. ewid. Podgórze przy ul. Agatowej w KrakowieWS-04.6220.53.2018.AD2018-08-07Zobacz kartęDrukuj kartę
1832018/B04/174InneWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektu przedsiębiorstwa Spectrum Plus w Krakowie na działkach nr 30/83, 30/84, 30/85 obr. 27 Podgórze przy ul. Płk. Dąbka 10WS-04.6220.96.2018.AD2018-08-07Zobacz kartęDrukuj kartę
1842018/A/498Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Beskidzka 35, działka: 506/21 obr. 48 Podgórze 2) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Beskidzka 26, działka: 506/44 obr. 48 Podgórze 3) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Gołaśka 6, działka: 506/55 obr. 48 Podgórze 4) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Sanocka 7, działka: 506/91 obr. 48 Podgórze 5) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Sanocka 9, działka: 506/33 obr. 48 Podgórze 6) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Sas-Zubrzyckiego 4 - ul. Modra 10E, działka: 506/82 obr. 48 Podgórze 7) Drzewa: 0 szt.,Krzewy: 28.0 m2, ul. Gołaśka 7 - ul. Witosa , działka: 506/82 obr. 48 Podgórze WS-05.6131.1.428.2018.AŻ2018-08-07Zobacz kartęDrukuj kartę
1852018/A/407Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Jugowicka 10, działka: 37/9 obr. 45 Podgórze WS-05.6131.1.423.2018.AŻ2018-08-07Zobacz kartęDrukuj kartę
1862018/A/58Ochrona powierzchni ziemiWnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwanie odpadówWniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie zakładu zlokalizowanego na terenie nieruchomośći przy ul. nad Drwiną 33 (działka nr 472/1 obr. 9 jedn. ewid. Podgórze) WS-06.6233.26.2018.DZ2018-08-07Zobacz kartęDrukuj kartę
1872018/A/501Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Gołaśka 14, działka: 506/53 obr. 48 Podgórze WS-05.6131.1.426.2018.AŻ2018-08-07Zobacz kartęDrukuj kartę
1882018/A/500Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Dauna 66a, działka: 810/2 obr. 49 Podgórze WS-05.6131.1.427.2018.AŻ2018-08-07Zobacz kartęDrukuj kartę
1892018/A/427Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Skośna 4, działka: 74/8 obr. 42 Podgórze , działka: 74/12 obr. 42 Podgórze WS-05.6131.1.430.2018.KT2018-08-07Zobacz kartęDrukuj kartę
1902018/B/407Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 6 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Gryczana 2, działka: 199/1 obr. 32 Krowodrza WS-05.6131.1.258.2018.SM2018-08-06Zobacz kartęDrukuj kartę
1912018/B/408Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Na Błonie / Jabłonkowska, działka: 455/67 obr. 6 Krowodrza 2) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Na Błonie / Jabłonkowska, działka: 455/68 obr. 6 Krowodrza 3) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Na Błonie / Jabłonkowska, działka: 462 obr. 6 Krowodrza 4) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Na Błonie / Jabłonkowska, działka: 455/6 obr. 6 Krowodrza WS-05.6131.1.278.2018.SM2018-08-06Zobacz kartęDrukuj kartę
1922018/B/56Ochrona powierzchni ziemi DecyzjeZezwolenie na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwanie odpadówZezwolenie na zbieranie odpadów na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. igołomskiej 27 Wnioskodawca: ZŁOMEX TRADE Sp. z o. o. Igołomska 27 31-983 KrakówWS-06.6233.24.2018.CJ2018-08-06Zobacz kartęDrukuj kartę
1932018/B04/172InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody na działkach nr 37/10, 722/4, 36/15, 36/16, 36/18 obr. 11 Krowodrza w ramach inwestycji "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr 37/10, 37/9, 722/1, 722/2, 722/4, 36/16, 36/17, 36/18, obr. 11 Krowodrza wraz z budową chodnika na działkach nr 37/9, 36/17, 722/1, 722/2 obr. 11 Krowodrza przy ul. P. Borowego w Krakowie wraz z: instalacjami wewnętrznymi: elektryki, teletechniki, wod-kan-gaz, ogrzewczych, wentylacji mechanicznej, technologii kotłowni gazowych; budową rampy zjazdowej do garaży podziemnych; budową wewnętrznego układu drogowego z miejscami postojowymi; budową dojść do budynków; budową miejsca gromadzenia odpadów stałych; budową ogrodzenia; wycinką drzew kolidujących z inwestycją; przebudową sieci wodociągowej; budową przyłącza wody, przyłącza oraz instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, sieci oraz przyłącza i instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, przyłącza i instalacji zewnętrznej gazu, linii kablowej oraz instalacji zewnętrznej kabla niskiego napięcia oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji teletechnicznej"..WS-04.6220.140.2017.WM2018-08-06Zobacz kartęDrukuj kartę
1942018/A/487Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Teligi 1, działka: 373/13 obr. 55 Podgórze WS-05.6131.1.429.2018.AS2018-08-06Zobacz kartęDrukuj kartę
1952018/A/508Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Jodłowa 12, działka: 344 obr. 17 Krowodrza WS-05.6131.1.425.2018.KT2018-08-06Zobacz kartęDrukuj kartę
1962018/A/483Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Królowej Jadwigi 312, działka: 220/23 obr. 8 Krowodrza WS-05.6131.1.424.2018.KT2018-08-06Zobacz kartęDrukuj kartę
1972018/B/405Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 24 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Heleny , działka: 232/117 obr. 57 Podgórze , działka: 232/122 obr. 57 Podgórze , działka: 232/123 obr. 57 Podgórze , działka: 232/126 obr. 57 Podgórze , ul. Mała Góra , działka: 132/4 obr. 57 Podgórze , ul. Aleksandry , działka: 299/1 obr. 57 Podgórze , ul. Telimeny , działka: 169/27 obr. 56 Podgórze , działka: 409/5 obr. 56 Podgórze , działka: 292/4 obr. 57 Podgórze , działka: 292/2 obr. 57 Podgórze , ul. Barbary , działka: 29/162 obr. 57 Podgórze , działka: 29/164 obr. 57 Podgórze WS-05.6131.1.64.2018.AS12018-08-03Zobacz kartęDrukuj kartę
1982018/A/499Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 4 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Śliczna 12, 12a, 2, działka: 750/3 obr. 4 Śródmieście WS-05.6131.2.145.2018.AU2018-08-03Zobacz kartęDrukuj kartę
1992018/A/510Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Prandoty , działka: 141/3 obr. 7 Śródmieście WS-05.6131.1.419.2018.AU2018-08-03Zobacz kartęDrukuj kartę
2002018/A/491Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Fiołkowa 17-19, działka: 748/1 obr. 4 Śródmieście 2) Drzewa: 5 szt.,Krzewy: 60.0 m2, ul. Ułanów 2,4,8,46, działka: 748/5 obr. 4 Śródmieście WS-05.6131.2.146.2018.AG2018-08-03Zobacz kartęDrukuj kartę
2012018/B04/171InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę wraz z instalacją związaną z odzyskiem odpadów" w ramach inwestycji p.n. "Budowa zakładu do produkcji kostki brukowej z wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną na działce nr 13 obręb 42 Nowa Huta przy ulicy Igołomskiej w Krakowie.WS-04.6220.49.2018.WM2018-08-02Zobacz kartęDrukuj kartę
2022018/B/401Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 6 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Wadowicka 1, działka: 30/11 obr. 30 Podgórze WS-05.6131.1.266.2018.AS2018-08-02Zobacz kartęDrukuj kartę
2032018/B/402Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 3 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Sieroszewskiego , działka: 565 obr. 46 Nowa Huta , działka: 581 obr. 46 Nowa Huta WS-05.6131.1.372.2018.SC12018-08-02Zobacz kartęDrukuj kartę
2042018/B04/128InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Instalacja do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę wraz z instalacją związaną z odzyskiem odpadów" w ramach inwestycji p.n. "Budowa zakładu do produkcji kostki brukowej z wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną na działce nr 13 obręb 42 Nowa Huta przy ulicy Igołomskiej w Krakowie.WS-04.6220.49.2018.WM2018-08-02Zobacz kartęDrukuj kartę
2052018/A04/97InneWnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową, portierni, stacji transformatorowej, ppoż. zbiornika wodnego oraz pompowni wody ppoż., naziemnych miejsc postojowych, dróg wewnętrznych, placów, chodników, infrastruktury technicznej na części działki nr 12/29 obr. 107 jednostka ewidencyjna Podgórze, budowa zjazdu na części działek nr 12/29 i 161/4 obr. 107 jednostka ewidencyjna Podgórze, budowa infrastruktury technicznej, przebudowa infrastruktury technicznej (przebudowa odcinka sieci wodociągowej w związku z kolizją istniejącego hydrantu z projektowanym zjazdem) na częściach działek nr 161/4, 84/1, 12/29, 12/26, 12/25 obr. 107 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie przy ulicy Dobry Początek". WS-04.6220.102.2018.RJ2018-08-02Zobacz kartęDrukuj kartę
2062018/A/461Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 8 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Zielony Dół 4, działka: 274 obr. 8 Krowodrza , działka: 275 obr. 8 Krowodrza WS-05.6131.1.415.2018.KT2018-08-02Zobacz kartęDrukuj kartę
2072018/B/406Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Borowego , działka: 722/4 obr. 11 Krowodrza WS-05.6131.2.134.2018.DS12018-08-01Zobacz kartęDrukuj kartę
2082018/B/398Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 6 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Wielicka 224, działka: 351/375 obr. 55 Podgórze WS-05.6131.1.308.2018.AS2018-08-01Zobacz kartęDrukuj kartę
2092018/B/400Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Osiedle Piastów 53, działka: 196/9 obr. 1 Nowa Huta 2) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Osiedle Piastów 55, działka: 196/8 obr. 1 Nowa Huta 3) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Osiedle Piastów , działka: 52/49 obr. 2 Nowa Huta WS-05.6131.1.288.2018.SC2018-08-01Zobacz kartęDrukuj kartę
2102018/B/399Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Kocmyrzowska , działka: 898 obr. 10 Nowa Huta 2) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Morcinka , działka: 529 obr. 10 Nowa Huta WS-05.6131.1.246.2018.SC2018-08-01Zobacz kartęDrukuj kartę
2112018/B/396Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Osiedle Centrum E , działka: 28/12 obr. 48 Nowa Huta WS-05.6131.1.315.2018.SC12018-07-31Zobacz kartęDrukuj kartę
2122018/B/397Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 9 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Księdza Ściegiennego 73, ul. Księdza Ściegiennego 70, ul. Księdza Ściegiennego 69, ul. Jerzmanowskiego 30, ul. Jerzmanowskiego 26, ul. Jerzmanowskiego 20, ul. Jerzmanowskiego 18WS-05.6131.1.137.2018.AS12018-07-31Zobacz kartęDrukuj kartę
2132018/A/63Ochrona powierzchni ziemiWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadówPozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji na terenie: ul. Zakopiańska 58B WS-06.6221.1.35.2018.MK2018-07-31Zobacz kartęDrukuj kartę
2142018/A04/94InneWnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja przedsięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy mieszkalnej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą oraz garaży podziemnych i naziemnych parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1055/8, 1055/9, 1055/10, 1055/6, 120/4, 12/44, 20/4 obr. 34, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Starego Dębu w Krakowie w ramach inwestycji budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z zagospodarowaniem terenu: miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną (budowa sieci i przyłączy), komunikacją na działkach nr 1055/8, 1055/9, 1055/10, 1055/6, 12/41, 120/44, 20/4 obr. 34, Krowodrza" WS-04.6220.101.2018.AD2018-07-31Zobacz kartęDrukuj kartę
2152018/B04/121InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa garażu podziemnego, naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji p.n. Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem, parkingami, drogami wewnętrznymi oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej (w tym wnętrzową stacją transformatorową) na działkach nr 120/2, 120/3, 121/21, 121/16, 121/17, 121/18 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 121/18, 303 jedn. ewid. Podgórze - pas drogowy ulicy Rzemieślniczej w Krakowie WS-04.6220.153.2017.WM2018-07-30Zobacz kartęDrukuj kartę
2162018/B04/170InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa garażu podziemnego, naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji p.n. Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem, parkingami, drogami wewnętrznymi oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej (w tym wnętrzową stacją transformatorową) na działkach nr 120/2, 120/3, 121/21, 121/16, 121/17, 121/18 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 121/18, 303 jedn. ewid. Podgórze - pas drogowy ulicy Rzemieślniczej w Krakowie WS-04.6220.153.2017.WM2018-07-30Zobacz kartęDrukuj kartę
2172018/B/393Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Szopkarzy 6, działka: 583/16 obr. 42 Krowodrza 2) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Pachońskiego 14 A, działka: 583/15 obr. 42 Krowodrza 3) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Nad Sudołem 24, działka: 327/7 obr. 42 Krowodrza WS-05.6131.1.271.2018.SM12018-07-27Zobacz kartęDrukuj kartę
2182018/B/389Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 5 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Syrachowska 17, działka: 94/13 obr. 59 Nowa Huta WS-05.6131.1.389.2018.SC12018-07-27Zobacz kartęDrukuj kartę
2192018/B/391Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Pachońskiego 18, działka: 583/5 obr. 42 Krowodrza WS-05.6131.1.350.2018.SM2018-07-27Zobacz kartęDrukuj kartę
2202018/B/392Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Narutowicza 20, działka: 1179/4 obr. 43 Krowodrza WS-05.6131.1.273.2018.SM2018-07-27Zobacz kartęDrukuj kartę
2212018/B/390Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 3 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Jęczmienna 9, działka: 55/14 obr. 32 Krowodrza , działka: 55/15 obr. 32 Krowodrza WS-05.6131.1.378.2018.SM2018-07-27Zobacz kartęDrukuj kartę
2222018/B/394Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 3 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Mikołajczyka / os. Kalinowe 10, działka: 309 obr. 8 Nowa Huta WS-05.6131.1.184.2018.SC2018-07-27Zobacz kartęDrukuj kartę
2232018/B/395Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Brzeska , działka: 328 obr. 30 Nowa Huta 2) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Wańkowicza , działka: 466 obr. 44 Nowa Huta WS-05.6131.1.78.2018.SC2018-07-27Zobacz kartęDrukuj kartę
2242018/B04/167InneWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze KRA0733_A zlokalizowana przy ulicy Grzepskiego w Krakowie na działce nr 102/1 obr 93 j.ew. PodgórzeWS-04.6220.42.2018.MP2018-07-26Zobacz kartęDrukuj kartę
2252018/B/448Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 9 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Kujawska , działka: 58/1 obr. 4 Krowodrza , działka: 58/2 obr. 4 Krowodrza , działka: 60/3 obr. 4 Krowodrza , działka: 53/2 obr. 4 Krowodrza WS-05.6131.2.102.2018.DM12018-07-26Zobacz kartęDrukuj kartę
2262018/A/428Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Klonowica , działka: 129/1 obr. 47 Podgórze WS-05.6131.1.404.2018.AŻ2018-07-26Zobacz kartęDrukuj kartę
2272018/A/465Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Fałata 4 - Kraszewskiego 34, działka: 471 obr. 14 Krowodrza , ul. Królowej Jadwigi 37 b, działka: 332 obr. 13 Krowodrza WS-05.6131.1.405.2018.KT2018-07-26Zobacz kartęDrukuj kartę
2282018/B04/77InneWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji radiokomunikacyjnej -Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej nr 55996 Kraków Żeleńskiego , na działce nr ewid. 558, obr. 40 jedn. ewid. Krowodrza znajdującej się przy ul. Żeleńskiego 103 w Krakowie".WS-04.6220.5.2018.MP2018-07-25Zobacz kartęDrukuj kartę
2292018/B04/166InneRaporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoRaport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoRaport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą oraz garaży, parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na terenach objętych formami ochrony przyrody w ramach inwestycji p.n.: "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu na obszarze otuliny parku krajobrazowego przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr: 211/22, 211/62, 211/61, 206/11, 205/5, 204/5, 203/5, 202/5, 201/11, 201/9, 211/60, 211/13, 206/9 obr. 5 Krowodrza, w rejonie ul. Brązowniczej w Krakowie"WS-04.6220.63.2017.LP2018-07-25Zobacz kartęDrukuj kartę
2302018/A04/84InneWnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektu przedsiębiorstwa Spectrum Plus w Krakowie na działkach nr 30-83, 30/84, 30/85 obr. 27 Podgórze przy ul. Płk. Dąbka 10WS-04.6220.96.2018.AD2018-07-25Zobacz kartęDrukuj kartę
2312018/A/516Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Lea 7 B, C, działka: 313/2 obr. 4 Krowodrza WS-05.6131.2.143.2018.DS2018-07-25Zobacz kartęDrukuj kartę
2322018/A04/91InneWnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przedsięwzięcie polegające na realizacji centrum handlowego wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą o powierzchni użytkowej ok. 5,24 ha, garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej ok1,93 ha, na obszarach nieobjętych formami ochrony przyrody, drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości ok. 1,51 km oraz sieci kanalizacyjnych o całkowitej długości ok. 1,3 km w ramach inwestycji pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowo-gastronomicznego, z garażem nadziemnym otwartym oraz miejscami postojowymi na terenie, z instalacjami wewnętrznymi w budynku oraz w terenie, infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu z towarzyszącymi obiektami budowlanymi, na działkach 378, 380/7, 381/7, 382/7, 383, 384, 385/4, 392/3, 446/2, 380/6, 380/1, 381/6, 381/1, 450/3, 450/4, 453/1, 453/2, 385/1, 385/2, 385/3, 386/1, 386/2, 386/3, 386/4, 391/1, 391/2, 392/1, 392/2, 377, 456/15, 456/16 obr. 41 Podgórze, przy ul. Karola Bunscha i Czerwone Maki" (market budowlany, galeria, fitness, usługi), przed podziałem na działkach nr 378, 380/7, 381/7, 382/7, 383, 384, 385, 392, 446/2, 380/6, 380/1, 381/6, 381/1, 450/2, 453, 391, 386, 377, 456/9 obr. 41 Podgórze.WS-04.6220.97.2018.LP2018-07-25Zobacz kartęDrukuj kartę
2332018/A04/92InneWnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przedsięwzięcie polegające na realizacji centrum handlowego wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą o powierzchni użytkowej ok. 5,43 ha, garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej ok1,93 ha, na obszarach nieobjętych formami ochrony przyrody, drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości ok. 1,51 km oraz sieci kanalizacyjnych o całkowitej długości ok. 1,3 km w ramach inwestycji pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowo-gastronomicznego, z garażem podziemny otwartym oraz miejscami postojowymi na terenie, z instalacjami wewnętrznymi w budynku oraz w terenie, infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu z towarzyszącymi obiektami budowlanymi, na działkach 378, 380/7, 381/7, 382/7, 383, 384, 385/4, 392/3, 446/2, 380/6, 380/1, 381/6, 381/1, 450/3, 450/4, 453/1, 453/2, 385/1, 385/2, 385/3, 386/1, 386/2, 386/3, 386/4, 391/1, 391/2, 392/1, 392/2, 377, 456/15, 456/16 obr. 41 Podgórze, przy ul. Karola Bunscha i Czerwone Maki" (market budowlany, galeria, fitness, usługi, kina), przed podziałem na działkach nr 378, 380/7, 381/7, 382/7, 383, 384, 385, 392, 446/2, 380/6, 380/1, 381/6, 381/1, 450/2, 453, 391, 386, 377, 456/9 obr. 41 Podgórze.WS-04.6220.98.2018.LP2018-07-25Zobacz kartęDrukuj kartę
2342016/B/1635Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 7 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Prądnicka 80, działka: 50/6 obr. 44 Krowodrza WS-05.6131.2.347.2016.DM22018-07-24Zobacz kartęDrukuj kartę
2352016/B/1634Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 4 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Prądnicka 80, działka: 50/6 obr. 44 Krowodrza WS-05.6131.2.347.2016.DM12018-07-24Zobacz kartęDrukuj kartę
2362018/A/478Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 14 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Opolska , działka: 874 obr. 44 Krowodrza , działka: 739 obr. 44 Krowodrza , działka: 848 obr. 44 Krowodrza , działka: 501/10 obr. 42 Krowodrza WS-05.6131.2.142.2018.AG2018-07-24Zobacz kartęDrukuj kartę
2372018/A/420Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Hoffmanowej 3, działka: 274 obr. 32 Podgórze , działka: 275 obr. 32 Podgórze WS-05.6131.1.400.2018.AŻ2018-07-24Zobacz kartęDrukuj kartę
2382018/A/435Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Żywiecka 16WS-05.6131.1.399.2018.KT2018-07-24Zobacz kartęDrukuj kartę
2392018/B04/165InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży, parkingów samochodowe, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha oraz budowie sieci kanalizacyjnych o długości nie mniejszej niż 1 km, realizowanego w ramach inwestycji pn.: "Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i wielostanowiskowymi garażami podziemnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Pachońskiego i Vetulaniego w Krakowie na działkach nr 62/12, 62/13, 62/17, części działki 62/15 obr. 42 Krowodrza"WS-04.6220.20.2018.AD2018-07-23Zobacz kartęDrukuj kartę
2402018/B04/109InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i wielostanowiskowymi garażami podziemnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Pachońskiego i Vetulaniego w Krakowie na działkach nr 62/12, 62/13, 62/17, części działki 62/15 obr. 42 KrowodrzaWS-04.6220.20.2018.AD2018-07-23Zobacz kartęDrukuj kartę
2412018/B/387Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 9 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Dobrego Pasterza , działka: 3/25 obr. 4 Śródmieście WS-05.6131.2.60.2018.AG12018-07-23Zobacz kartęDrukuj kartę
2422018/B/388Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 3 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Dobrego Pasterza , działka: 3/25 obr. 4 Śródmieście WS-05.6131.2.60.2018.AG22018-07-23Zobacz kartęDrukuj kartę
2432018/B/403Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 3 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Gołaśka , działka: 412/5 obr. 43 Nowa Huta WS-05.6131.2.136.2018.AU12018-07-20Zobacz kartęDrukuj kartę
2442018/B/404Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 4 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Gołaśka , działka: 412/5 obr. 43 Nowa Huta WS-05.6131.2.136.2018.AU22018-07-20Zobacz kartęDrukuj kartę
2452018/B04/215InneWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa wraz z przebudową części budynku usługowego (salonu samochodowego ze stacją obsługi pojazdów) o część ekspozycyjną , część obsługi pojazdów oraz zaplecze biurowo socjalne, techniczne i magazynowe wraz z wewnętrznymi instalacjami technicznymi i zagospodarowaniem terenu w tym wraz z wewnętrzną instalacją gazową z wewnętrznym układem drogowym i miejscami postojowymiWS-04.6220.86.2018.KS2018-07-20Zobacz kartęDrukuj kartę
2462018/A/434Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 5 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Bandtkiego , działka: 437/32 obr. 2 Krowodrza WS-05.6131.1.392.2018.SM2018-07-20Zobacz kartęDrukuj kartę
2472018/A/386Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 5 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Syrachowska 17, działka: 94/13 obr. 59 Nowa Huta WS-05.6131.1.389.2018.SC2018-07-20Zobacz kartęDrukuj kartę
2482018/A/482Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 4 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Stawowa 61, działka: 1306/4 obr. 33 Krowodrza , działka: 1307/2 obr. 33 Krowodrza , działka: 1308/2 obr. 33 Krowodrza WS-05.6131.1.390.2018.SM2018-07-20Zobacz kartęDrukuj kartę
2492017/B04/158InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej, zespołu zabudowy usługowej, garaży podziemnych, parkingu wbudowanego, dróg o nawierzchni twardej i naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w ramach inwestycji pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkaniowo - biurowo - usługowych oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wybranych budynków istniejących wraz z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, komunikacyjną i towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 551/1, 551/2, 493/1, 397/26, 397/24, 397/22 oraz 397/15 obręb 5 Śródmieście przy ul. Fabrycznej i al. Pokoju w Krakowie".WS-04.6220.110.2017.AD2018-07-19Zobacz kartęDrukuj kartę
2502018/B04/124InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch hal magazynowych, budynków magazynowo - biurowych oraz portierni wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Budowa nowego układu komunikacyjnego zlokalizowanego przy ul. Łowińskiego 7 na działkach nr 430/1; 430/6; 430/12; 430/13; 162/16 obr. 44 w KrakowieWS-04.6220.28.2018.AD2018-07-19Zobacz kartęDrukuj kartę
2512018/B/384Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 3 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Chełmońskiego , działka: 1506/16 obr. 33 Krowodrza , działka: 1506/22 obr. 33 Krowodrza WS-05.6131.2.88.2018.DM12018-07-19Zobacz kartęDrukuj kartę
2522018/B04/159InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa parkingu naziemnego wielostanowiskowego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum wraz z infrastrukturą techniczną, w tym odwodnieniem i oświetleniem, wewnętrznym układem komunikacyjnym, budynkiem portierni, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi dla terenu przy ul. Macieja Jakubowskiego w Krakowie na działkach nr 112/14, 112/20 i 166/4 obr. 59 jedn. ewidencyjna Kraków - Podgórze"WS-04.6220.30.2018.WM2018-07-19Zobacz kartęDrukuj kartę
2532018/B04/162InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej, zespołu zabudowy usługowej, garaży podziemnych, parkingu wbudowanego, dróg o nawierzchni twardej i naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w ramach inwestycji pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkaniowo - biurowo - usługowych oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wybranych budynków istniejących wraz z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, komunikacyjną i towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 551/5, 551/6, 551/7 (dawniej działka o nr ewid. 551/2), 551/1, 493/1, 397/26, 397/24, 397/22 oraz 397/15 obręb 5 Śródmieście przy ul. Fabrycznej i al. Pokoju w Krakowie"WS-04.6220.110.2017.AD2018-07-19Zobacz kartęDrukuj kartę
2542018/B04/38InneRaporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoRaport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoRaport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn..: Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej, zespołu zabudowy usługowej, garaży podziemnych, parkingu wbudowanego, dróg o nawierzchni twardej i naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w ramach inwestycji pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkaniowo - biurowo - usługowych oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wybranych budynków istniejących wraz z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, komunikacyjną i towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 551/5, 551/6, 551/7 (dawniej działka o nr ewid. 551/2), 551/1, 493/1, 397/26, 397/24, 397/22 oraz 397/15 obręb 5 Śródmieście przy ul. Fabrycznej i al. Pokoju w Krakowie"WS-04.6220.110.2017.AD2018-07-19Zobacz kartęDrukuj kartę
2552018/B04/125InnePostanowieniaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: polegającego na: "Rozbudowie hal magazynowych o część magazynową i biurową, budowę hali magazynowo - biurowej oraz portierni wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Budowa nowego układu komunikacyjnego zlokalizowanego przy ul. Łowińskiego 7 na działkach nr 430/1; 430/6; 430/12; 430/13; 162/16 obr. 44 w Krakowie"WS-04.6220.29.2018.AD2018-07-19Zobacz kartęDrukuj kartę
2562018/B04/160InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha oraz parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, w ramach inwestycji polegającej na: "Rozbudowie hal magazynowych o część magazynową i biurową, budowę hali magazynowo - biurowej oraz portierni wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Budowa nowego układu komunikacyjnego zlokalizowanego przy ul. Łowińskiego 7 na działkach nr 430/1; 430/6; 430/12; 430/13; 162/16 obr. 44 w Krakowie".WS-04.6220.29.2018.AD2018-07-19Zobacz kartęDrukuj kartę
2572018/A/381Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 5 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Królowej Jadwigi 314, działka: 220/53 obr. 8 Krowodrza WS-05.6131.1.149.2018.KT2018-07-19Zobacz kartęDrukuj kartę
2582018/B04/161InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha oraz parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, w ramach inwestycji pn.: "Budowa dwóch hal magazynowych, budynków magazynowo - biurowych oraz portierni wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Budowa nowego układu komunikacyjnego zlokalizowanego przy ul. Łowińskiego 7 na działkach nr 430/1; 430/6; 430/12; 430/13; 162/16 obr. 44 w Krakowie"WS-04.6220.28.2018.AD2018-07-19Zobacz kartęDrukuj kartę
2592018/B04/164InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin w ramach inwestycji pn.: "Budowa stacji paliw płynnych z myjniami samochodów, parkingiem oraz towarzyszącymi obiektami budowlanymi, infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na terenie położonym u zbiegu ulic Kamieńskiego i W. Sławka w Krakowie, na działkach nr 261/3, 261/4, obręb 47 Podgórze"WS-04.6220.25.2018.LP2018-07-19Zobacz kartęDrukuj kartę
2602018/A/445Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 8 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Walerego Sławka 10, działka: 19/15 obr. 47 Podgórze WS-05.6131.1.387.2018.AŻ2018-07-19Zobacz kartęDrukuj kartę
2612018/A/513Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Księcia Józefa 357, działka: 160/21 obr. 20 Krowodrza WS-05.6131.1.386.2018.KT2018-07-19Zobacz kartęDrukuj kartę
2622018/B/385Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 6 szt.,Krzewy: 75.0 m2, ul. Pachońskiego / Vetulaniego, działka: 62/13 obr. 42 Krowodrza , działka: 62/10 obr. 42 Krowodrza , działka: 62/17 obr. 42 Krowodrza WS-05.6131.2.129.2018.DM2018-07-18Zobacz kartęDrukuj kartę
2632018/B/379Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 6 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Skowronia , działka: 840/3 obr. 49 Podgórze , działka: 840/4 obr. 49 Podgórze , działka: 840/5 obr. 49 Podgórze , działka: 840/6 obr. 49 Podgórze , działka: 840/7 obr. 49 Podgórze WS-05.6131.1.377.2018.AŻ2018-07-18Zobacz kartęDrukuj kartę
2642018/A/490Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Zolla , działka: 96/4 obr. 102 Podgórze 2) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Kokotowska , działka: 168/2 obr. 103 Podgórze WS-05.6131.1.385.2018.AS2018-07-18Zobacz kartęDrukuj kartę
2652018/B/376Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 6 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Narvik , działka: 344/45 obr. 68 Podgórze WS-05.6131.1.347.2018.AŻ2018-07-17Zobacz kartęDrukuj kartę
2662018/B/377Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Ketlinga , działka: 96/204 obr. 69 Podgórze WS-05.6131.1.226.2018.AŻ2018-07-17Zobacz kartęDrukuj kartę
2672018/B/382Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 3 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Królowej Jadwigi , działka: 220/46 obr. 8 Krowodrza , działka: 220/53 obr. 8 Krowodrza WS-05.6131.1.151.2018.KT2018-07-17Zobacz kartęDrukuj kartę
2682018/B/380Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 2 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Ptaszyckiego , działka: 266 obr. 47 Nowa Huta WS-05.6131.1.526.2017.SC2018-07-16Zobacz kartęDrukuj kartę
2692018/B/381Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 6 szt.,Krzewy: 0.0 m2, Grunwaldzka 28, działka: 93/1 obr. 5 Śródmieście WS-05.6131.1.328.2018.SC2018-07-16Zobacz kartęDrukuj kartę
2702018/B/375Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 4 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Pasteura , działka: 30/1 obr. 42 Krowodrza WS-05.6131.2.104.2018.AU2018-07-16Zobacz kartęDrukuj kartę
2712018/A/462Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 3 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Szuwarowa 3, działka: 162/6 obr. 34 Podgórze WS-05.6131.1.379.2018.KT2018-07-16Zobacz kartęDrukuj kartę
2722018/A/391Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 3 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Jęczmienna 9, działka: 55/14 obr. 32 Krowodrza , działka: 55/15 obr. 32 Krowodrza WS-05.6131.1.378.2018.SM2018-07-16Zobacz kartęDrukuj kartę
2732018/A/384Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 1 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Witkowicka , działka: 155 obr. 29 Krowodrza WS-05.6131.2.140.2018.AU2018-07-16Zobacz kartęDrukuj kartę
2742018/A/379Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 6 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Skowronia , działka: 840/3 obr. 49 Podgórze , działka: 840/4 obr. 49 Podgórze , działka: 840/5 obr. 49 Podgórze , działka: 840/6 obr. 49 Podgórze , działka: 840/7 obr. 49 Podgórze WS-05.6131.1.377.2018.AŻ2018-07-16Zobacz kartęDrukuj kartę
2752018/A04/78InneWnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa wraz z przebudową części budynku usługowego (salonu samochodowego ze stacją obsługi pojazdów) o część ekspozycyjną , część obsługi pojazdów oraz zaplecze biurowo socjalne, techniczne i magazynowe wraz z wewnętrznymi instalacjami technicznymi i zagospodarowaniem terenu w tym wraz z wewnętrzną instalacją gazową z wewnętrznym układem drogowym i miejscami postojowymiWS-04.6220.86.2018.KS2018-07-16Zobacz kartęDrukuj kartę
2762018/A04/95InneWnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa centrum handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, naziemnych miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą" w ramach inwestycji p.n. Budowa obiektu handlowo - usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingami naziemnymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wiatami, dojazdami, budowlami i urządzeniami technicznymi, zlokalizowanymi w Krakowie, przy ul. Kobierzyńskiej na działkach: 335, 226/8, 226/10, 226/11, 224/9, 224/10 obr. nr 9 - PodgórzeWS-04.6220.91.2018.JJ2018-07-13Zobacz kartęDrukuj kartę
2772018/A/451Ochrona zwierząt oraz roślinWnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu przy ulicy: 1) Drzewa: 6 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Zawiła 61, działka: 343/10 obr. 43 Podgórze , działka: 343/11 obr. 43 Podgórze , działka: 343/12 obr. 43 Podgórze WS-05.6131.2.139.2018.AG2018-07-13Zobacz kartęDrukuj kartę
2782018/B/38Ochrona powierzchni ziemi DecyzjeZezwolenie na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwanie odpadówZezwolenie na przetwarzanie odpadów - budowa pola golfowego prowadzona na terenie działek nr 1/26, 1/28, 1/31, 1/55, 1/66, 1/72 obr. 66 jedn. ewid. Podgórze położonych w Krakowie w rejonie ul. Podmokłej oraz ul. Z. Herberta (w obrębie zwałowiska tzw. "Białych Mórz" po byłych Krakowskich Zakładach Sodowych Solvay), na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 343/6740.1/2018 z dnia 22.02.2018r. znak: AU-01-5.6740.1.2673.2017.JKU zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzanie budowlanego pod nazwą: "Budowa pola golfowego wraz z kompleksem sportowo-rekreacyjnym, budynkami: ... Wnioskodawca: GOLF&SPA RESORT Sp. z o.o. ul. Westerplatte 7/7c 31-033 KrakówWS-06.6233.12.2018.AST2018-07-12Zobacz kartęDrukuj kartę
2792018/B04/154InneDecyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zabudowa jednorodzinna przy ul. Tynieckiej w Krakowie"- zlokalizowana na działkach w obr. 3 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie: 18/23, 18/25, 18/29, 18/30, 18/31, 18/32, 18/33, 18/34, 18/35, 18/36, 18/37, 18/38, 18/39, 18/40, 18/41, 18/42, 18/44, 36/2, 308/6, 308/7, 308/8, 310/3, 331/4, 331/5, 331/6, 331/7, 331/8, 331/9, 331/10, 331/11, 331/12, 331/13, 332/1, 332/2, 332/3, 332/4,332/5, 333/4, 333/7, 333/8, 333/9, 333/10, 333/11, 333/12, 333/13, 333/14, 333/15, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 334/6, 334/7, 429/15, 553.WS-04.6220.21.2018.MP2018-07-12Zobacz kartęDrukuj kartę
2802018/B/374Ochrona zwierząt oraz roślinDecyzjeDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy: Usuniecia 1) Drzewa: 13 szt.,Krzewy: 0.0 m2, ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej, działka: 1093 obr. 34 Krowodrza , działka: 477 obr. 6 Krowodrza , działka: 475 obr. 6 Krowodrza , działka: 472 obr. 6 Krowodrza WS-05.6131.2.59.2018.DM22018-07-12Zobacz kartęDrukuj kartę
Znaleziono rekordów: 27637
Strona: 1 z 99
[przejdź na koniec] << [1-280] >> [281-560]
1234567891011121314151617181920
2122232425262728293031323334353637383940
4142434445464748495051525354555657585960
6162636465666768697071727374757677787980
81828384858687888990919293949596979899::

Urząd Miasta Krakowa .::. Wydział Kształtowania Środowiska
Copyright © 2010-2015 UMK.GD-02