Informator
Wykreślenie z ewidencji
Wykreślenie obiektu z ewidencji
Informator >> O serwisie
Cel prowadzenia serwisu:
Celem prowadzenia niniejszego serwisu jest ułatwienie zainteresowanym dostępu do informacji o niekategoryzowanych obiektach noclegowych i polach biwakowych działających na terenie miasta Krakowa. Obiektami niekategoryzowanymi zostały tu nazwane wszystkie obiekty świadczące usługi hotelarskie, ale nie będące hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi, schroniskami ani schroniskami młodzieżowymi.
Ewidencja „niekategoryzowanych” obiektów noclegowych i pól biwakowych jest prowadzona przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie przepisów ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. (art. 39 ust. 3) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Przepisy te (art. 39 ww. ustawy) mówią m.in., że przedsiębiorca który chce świadczyć usługi hotelarskie w Krakowie i nie zamierza starać się o zaszeregowanie tego obiektu do określonego rodzaju czy kategorii obiektu hotelarskiego, zobowiązany jest zgłosić ten obiekt do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa. Zgłaszany obiekt musi spełniać minimalne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy (ww.). Komórką odpowiedzialną za prowadzenie ww. ewidencji w Urzędzie Miasta Krakowa jest Wydział Promocji i Turystyki, które - na wniosek przedsiębiorcy - dokonuje stosownego wpisu.

Statystyka od: 2008.10.10 | ODWIEDZIŁO NAS: 16197 osób | WIZYT: 101738 | ODSŁON: 318678 |
Copyright © 2008-2013 UMK.GD-02